Kynologisch verleden

Beiden hebben we al een lange en ervaringrijke hondencarrière achter de rug.

  

Mijn eerste stappen in de hondenwereld heb ik in 1987 gezet met, een toen zeldzaam ras “de Berner sennenhond”(Kasper van Klein Bernerland).  Een potige kerel die kracht aan dominantie wist te koppelen en mij als leek al vlug het nut van een hondenschool deed inzien! Eigenlijk mag ik stellen dat Kasper met al zijn fratsen mijn interesse in hondengedrag, africhting en hondensport in het algemeen danig had aangewakkerd dat ik er nu nog steeds aan verslaafd ben. Bedankt deugniet.


Binnen de drie jaar leidde mijn gedrevenheid tot een bestuursfunctie en een geslaagde opleiding als gehoorzaamheidsinstructeur KKUSH (sectie 4B). Het was een start van een voortdurend verzamelen van praktische ervaringen en een speurtocht naar vorming. In ’92 behoorde ik, tegen wil en dank, tot de stichters van Hondenschool Het Peerke.

Gedurende 15 jaar was ik de drijvende kracht van een zeer gemotiveerd TEAM, waarna ik de fakkel heb doorgegeven aan een nieuwe generatie die ik vanuit de rand nog bijsta in raad en daad. HS Het Peerke had de faam een gedisciplineerde club te zijn met een grote tevredenheid bij de leden, goede resultaten en een rijk palmares op competitievlak. Ik prijs me nog steeds gelukkig dat ik met een groep vrienden deelgenoot ben geweest om een 1500 tal liefhebbers een actieve en zinvolle vrijetijds besteding te hebben gegeven ten voordele van “de hond”.

 

Alle instructeurs van hs ’t Peerke hebben een praktische opleiding bij mij genoten met geregeld een individuele following-up. Hiernaast stond ik samen met Willy Van Roten in voor de theoretische opleiding van de toekomstige Limburgse KKUSH instructeurs (4B).

 

Als je vorming geeft is het best dat je zelf ook voor vernieuwing of verbreding van je kennis openstaat. Zo slaagde ik voor keurmeester KKUSH/FCI in de pakketten “Gehoorzaamheid sectie 4B (1996)”, “Sociabiliteittesten (2005)” en “Gebruikshondenprogramma 1C /Speuren-gehoorzaamheid- bijt en verdedigingswerk” (2012). Dit vervolledigde het plaatje zodanig dat ik de eer heb gehad om op uitnodiging van Mr. Marc Ubachs en Mr. Luc Pauwels enkele jaren gezeteld te hebben in de examencommissie van de Limburgse politiehonden.  Maar ook toekomstige hondeneigenaars of fokkers komen heden nog te rade voor puppytests ( Campell test) en karaktertests. Tussendoor heb ik, op vraag van enkele dobermannfokkers,  een aantal jaren gefungeerd als ringhulp en handler in de schoonheidsshows.

 

Tijdens de eeuwwisseling (2000) heb ik een stevige confrontatie gehad met mezelf aangaande het leerproces en omgaan met honden toen ik in contact kwam met de Symbiose methode van De Clerk en in het bijzonder van de Clickermethode. In die periode heb ik lessen/lezingen gevolgd bij Geert De Bolster, Jolanda Pluijmakers, Bianca Uitenbogaard, Martin Gaus en Luc Grobben. Met deze laatste heb ik een korte periode samengewerkt en zelf lezingen gegeven.

 

Deze voor mij revolutionaire ervaringen hebben mij met heel andere ogen leren kijken naar het leerproces bij honden en ik heb daar danig mee geëxperimenteerd om als eerste in Limburg, het een plaatsje weten te geven in de opleiding die kaderden in het hondenschoolgebeuren. Gedurende vele jaren werd ik smalend bekeken in Limburg en België tot men vaststelde dat de resultaten en het daaruitvolgende palmares van hs ’t Peerke er niet op achteruit ging maar in het tegendeel mooie vruchten voortbracht. Zelfs africhters met faam hebben bij mij voldoening gevonden in een praktische begeleiding. 


In ’93 is Wally van Duitsland naar Peer verhuisd en heeft ze met haar oudere golden retriever de weg naar de hondenschool gevonden. Een leuk tijdverdrijf en aangename manier om zich hier te integreren. Maar ook zij werd al vlug door de besmettelijke microbe gebeten met als gevolg een bijkomende golden “Valco Van Kempendal”. Een schitterende combinatie die tal van podiumplaatsen vergaarden met de bekroning de deelname aan de Beker van België. Ook haar volgende hond de border collie “ Diva from dreams forever“ legde een identiek succesrijk parcours af.


Al vlug had ik in de gaten dat deze dame het in de vingers had en wist ik haar te motiveren om ook de instructeurcursus (4B) te volgen met als beloning het KKUSH diploma in ’95. Zij werd lid van ons team en heeft menig puppy (baasje) begeleid tot een sociale en gehoorzame  huisvriend. Later heeft ze nagenoeg alle klassen doorlopen tot zelfs trainer op competitieniveau. Wally typeerde zich als de begeleider met de geduldige, zachte hand doch eveneens met een zucht naar perfectie en leergierigheid.


Zelf heb ik in mijn beginperiode ook tal van ereplaatsen bij elkaar gespeeld met tevens een plaatsing voor de Beker van België. Later is zoals beschreven mijn energie naar de club, begeleiden van nieuwe hondeneigenaars, coachen en trainen uitgegaan. Dit gebeurde uiteraard allemaal NAAST mijn  beroeps- en gezinsleven. U begrijpt dat er van een actieve africhting voor mij geen tijd overbleef.

 

In ‘04 vonden we dan ook dat we onze prioriteiten eens moest herschikken en was ik terug begonnen met africhten van mijn prachtige Mechelaar Dorjee in het Gebruikshonden programma (politiehonden in de volksmond).  Speuren-gehoorzaamheid-verdedigingswerk. En in ’07  besloot Wally ook dit pad te verkennen met de Duitse herder “Qxena van de Ybajohoeve”. Het was voor ons een uitdaging om te experimenteren in een voor ons nieuwe discipline die gebaseerd is op het werken met de natuurlijke instincten en driften van de hond. Een heel boeiende periode waar tal van mensen ons geholpen en begeleid hebben. De door selectie behaalde deelname aan het Wereldkampioenschap GHP voor Belgische Herders te Cottbus 2010 was voor mij een mijlpaal waar ik nu nog met veel voldoening op terugblik. Bedankt Jef Seyen, Ludo Kox, Yvonne & Bas Verschoor, Ronald Vanhout, Raymond van Eck, Fred Hendriks, Fabian van Aalsburg, Theo  Berkers en tenslotte mijn coach Wally. Jammerlijk genoeg werd deze successtory door fysische belemmeringen enerzijds en een verhuis met bijkomende vergunningsperikelen anderzijds grondig door elkaar geschud ….. 

 


Vóór deze beslommeringen had vrouwtje Wally reeds een nieuwe uitdaging gevonden in het africhten van onze Shiba inu “Jarasu”. Door de vrijkomende tijd, onze vrienden Myriam en Walter, de onluikende moeder/fokker instincten van Wally en de nieuwsgierig- en leergierigheid van mij wenkt voor ons het volgende pad “fokken”.  Een nieuwe uitdaging die we met even veel gedrevenheid exploreren…… met een duidelijk ideaalbeeld van mooie, gezonde shiba’s voor ogen …….. en hoe kan het anders met onze diepgewortelde “roots”, de zucht naar gedreven  werkhonden waar ze door de Japanners tenslotte voor gefokt zijn.


WHO KNOWS …. YOU CAN BE PART OF IT !!